CENDRA

26/02/2016

Un record per la nostra gateta i estimada Cendra!

Una més de la nostra familia..Gràcies per tot.