PROCÉS D’INCINERACIÓ

  1. Conservació de l’animal dins una cambra frigorífica al centre veterinari degudament identificat amb les dades de l’animal i el propietari.
  2. Recollida al centre veterinari.
  3. L’animal arriba a les instal.lacions en espera de ser incinerat. Es separen els animals que seran incinerats de forma individual, segons la identificació efectuada a la clínica.
  4. La incineració es porta a terme seguint les normatives actuals de la Generalitat de Catalunya essent mascarol(innovet -98, sl) una empresa autoritzada per a la incineració d’animals de companyia amb codi de gestor número E-919.05
  5. Incineració col·lectiva: Procés pel qual els animals s’incineren conjuntament al forn. Les cendres restants són recollides per una empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

    Incineració individual: Procés pel qual els animals s’incineren separats i així es poden recollir les seves cendres. La incineració dura de 2 a 3 hores. Si el propietari ho desitja pot assistir-hi demanant prèviament dia i hora. Les cendres s’entreguen amb un cofre de fusta o ecològic.

Camí de la serra s/n - 08213 Polinyà - Ap. Correus 110 | Tel. 937 132 270 | Fax: 937 130 302 | E·Mail: mascarol@mascarol.com