Karina Ortega Diaz - veterinaria

Licenciada en veterinària per la UAB.

Formació en fisioterapia a l’académia de FORVET, amb la veterinària fisioterapeuta la Gema Del Pueyo.

Ha col.laborat en diversos seminaris de fisioteràpia.

Directora técnica de l’àrea de fisioteràpia de mascarol, responsable de la relació i comunicación amb els veterinaris referents.

karina@mascarol.com

Camí de la serra s/n - 08213 Polinyà - Ap. Correus 110 | Tel. 937 132 270 | Fax: 937 130 302 | E·Mail: mascarol@mascarol.com