Karina Ortega Diaz - veterinaria

S’integra a l’equip de mascarol a l’any 2008.

Llicenciada en veterinària per la UAB.

Màster en etologia clínica aplicada per la UAB.

Formació en fisioteràpia en l’acadèmia FORVET.

És la responsable veterinària de mascarol.

info@firvet.com

Camí de la serra s/n - 08213 Polinyà - Ap. Correus 110 | Tel. 937 132 270 | Fax: 937 130 302 | E·Mail: mascarol@mascarol.com